Energiebesparing en CO2-emissies

"Voldoet uw organisatie al aan de nieuwe eisen rond energiebesparingen en uitstoot van CO2?" 

Wat zijn voor uw organisatie de gevolgen van de afspraken over energiebesparingen en vermindering CO2-emissies? Hoe kunt u kosten van energiebesparende investeringen beperken? Om de nieuwbouw van woningen en de bestaande woningvoorraad energiezuiniger te maken zijn diverse convenanten afgesloten: o.a. "Meer met Minder", "Energiebesparing Sociale Huursector" en "Lente-akkoord". Op basis van onderleggers per woningtype of bouwjaarklassen kunnen wij u snel inzicht geven in het huidige energielabel, de hoeveelheid CO2-emissie en de kosten begroten voor het energiezuiniger maken van uw woningportefeuille.