Ketenintegratie

"Is uw interne organisatie op orde?" 

Volgens krantenberichten verkwisten de bouw- en onderhoudsbedrijven miljarden euro's aan het herstellen van fouten. Sommigen hebben het over minimaal 10% van de omzet, anderen over 5 – 35%. Weet u welk percentage van de omzet u door afstemmingsvergissingen of onduidelijke afspraken misloopt? Of hoeveel faalkosten u hebt geïntroduceerd door het opdelen van processen, taken en verantwoordelijkheden binnen uw organisatie?
Faalkosten ontstaan bijvoorbeeld ook door slechte onderlinge samenwerking en onvoldoende comminicatie tussen afdelingen en onduidelijke kaders van opdrachtgevers.