Onderhoudsbeleid

"In hoeverre zijn de onderhoudsprocessen binnen uw organisatie afgestemd op de klant, beschikbare middelen en toekomstige markt?"

Worden de onderhoudskosten in uw organisatie ook voornamelijk financieel gestuurd? Herkent u dit en wilt u meer afstemming op de complexstrategie en sturing op de performance van uw organisatie? Opvallend is dat vaak op managementniveau relatief weinig inzicht bestaat in de kwaliteit van de onderhoudsinspanningen of de effecten van een complexbeheerplan. Dit is zorgwekkend aangezien ca. 40% van de totale uitgaven worden besteed aan het onderhoud van de bestaande voorraad.