Prestatiecontracten en Road-maps

"In hoeverre worden binnen uw organisatie de afgesproken prestaties gemonitord en afgestemd op het totale perspectief?" 

De laatste tijd worden steeds meer contracten afgesloten waarin prestatieafspraken zijn vastgelegd. Maar hoe verhouden deze prestaties zich met bijv. de ambities uit het jaarplan en welke resultaten hebben deze afspraken op het totale perspectief. Worden de juiste KPI’s gemonitord en kunnen de monitoringgegevens worden gebruikt als sturingsmiddel?  Door het opzetten van een zogenoemde Road-map worden al deze zaken met elkaar verbonden. 
Wilt u inzicht in de voortgang en effecten van uw ambities en prestatieafspraken?