Scan Technisch Beheer (7S)

"Weet u hoe het is gesteld met de prestaties van het technisch beheer binnen uw organisatie en in welke mate deze afwijkt ten opzichte van collega corporaties?" 

Woningcorporaties geven veel geld uit aan het technisch beheer van hun bestaande voorraad. Gemiddeld wordt 40% van de variabele kosten besteed aan het onderhoud van de woningen. Daarnaast zijn de personeelslasten over de laatste vijf jaar met ca. 20% toegenomen. Hierdoor, en mede door de economische omstandigheden van dit moment, is optimalisatie van het technisch beheer noodzakelijk geworden om als corporatie de komende tijd het hoofd boven water te houden.
Gaat u voor kostenreductie en verbetering van de liquiditeit?